Redakcja

Marta Detmer – redaktor naczelna

Redakcja

Aleksandra Kozioł

Patrycja Kusior

 

W sprawach dotyczących Zeszytów można kontaktować się osobiście z członkami Redakcji lub drogą mailową poprzez adres:  zeszytynaukowe@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Reklamy