Polecamy

Instytut Wschodnich Inicjatyw jest naukowo-badawczym centrum zajmującym się obszarem byłego Związku Radzieckiego. Naszym głównym celem jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy pomiędzy Unią Europejską
a Rosją, krajami Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Strona internetowa: www.iwi.org.pl

Reklamy