Opieka naukowa

Opiekę naukową nad Zeszytami Naukowymi Wkoło Rosji sprawują pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ:

dr hab. Katarzyna Jastrzębska

dr hab. Aleksander Wawrzyńczak
Kulturoznawca; obecnie zajmuje się współczesną i najnowszą literaturą rosyjską, kulturą masową oraz historią i stanem obecnym rosyjskich mediów. Przez kilka lat sprawował funkcję opiekuna naukowego koła (W)koło Rosji.

Reklamy