O Zeszytach

Wydawca

Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji są wydawane przez Koło Naukowe (W)Koło Rosji, działające przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Zeszyty są zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i są oznaczone symbolem: 1898-4444.

Tematyka

W kręgu zainteresowań autorów znajdują się nasi wschodni sąsiedzi, nie tylko ci najbliżsi, ale także państwa Azji Środkowej i Wschodniej. Naszym celem jest promowanie działalności naukowej studentów oraz upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i historii wyżej wspomnianego obszaru.

Dystrybucja

Zeszyty są bezpłatne i są rozprowadzane przede wszystkim wśród studentów i pracowników Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Egzemplarze Zeszytów są także wysyłane do najważniejszych polskich bibliotek:

 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 526
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. K. Szajnochy 10, 50-076 Wrocław
 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok
 • Państwowa Biblioteka w Berlinie

Historia Studenckich Zeszytów Naukowych Wkoło Rosji

Pomysł stworzenia własnych zeszytów naukowych przez Koło Naukowe (W)Koło Rosji narodził się w 2006 r. w gronie studentów kultury Rosji i narodów sąsiednich, którzy w tym okresie zaczynali działać aktywnie w kole naukowym. Wzorem dla nich były publikacje wydawane przez inne koła naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszy numer Zeszytów ukazał się w 2007 r.

Pierwszym redaktorem naczelnym Zeszytów została Regina Kostrzewa.  Dzięki jej zaangażowaniu i bardzo dużej pracy włożonej w projekt wydano dziesięć numerów Zeszytów. W pracach redakcji brały udział następujące osoby: Maria Kownacka-Ogórek, Diana Wasidłowa, Marta Kadlycheuskaya, Klaudia Prażmowska, Katarzyna Pawlikowska, Diana Prochownik, Agnieszka Leszek.

Kolejne cztery numery Zeszytów zostały wydane przez Dagmarę Bożek i Wojciecha Koźmica, którzy tworzyli redakcję w 2010 r.  Osobą odpowiedzialną za projekty okładek był Sebastian Bożek.

W roku 2011 redakcję tworzyły: Patrycja Drąg, Maria Kruk, Dorota Szczudło i Anna Pasiut. Za projekty okładek odpowiedzialny był Kamil Polakiewicz.

W roku 2012 w skład redakcji wchodziły: Patrycja Drąg, Maria Bugajska, Maria Kruk, Anna Pasiut, Katarzyna Struzińska, Dorota Szczudło, Michalina Bedka, Anna Stańczyk i Magdalena Sobczak. Za  projekty okładek odpowiedzialny był Kamil Polakiewicz.

W roku akademickim 2012/2013 redakcję tworzyły Maria Bugajska, Magdalena Sobczak, Anna Stańczyk i Katarzyna Struzińska (redaktor naczelna). Za projekty okładek odpowiedzialny był Kamil Polakiewicz.

W roku akademickim 2013/2014 w skład redakcji wchodziły Magdalena Kozakiewicz, Patrycja Kusior, Joanna Marczyk i Dominika Zębala (redaktor naczelna). Autorką okładek była Aleksandra Bochenek.

W roku akademickim 2014/2015 redakcję tworzyły Aleksandra Kozioł, Patrycja Kusior (redaktor naczelna) i Martyna Włosowicz (m.in. autorka okładek).

W roku akademickim 2015/2016  w skład redakcji wchodziły studentki Marta Detmer (redaktor naczelna), Aleksandra Kozioł, Patrycja Kusior, Karolina Pilipiuk i Martyna Włosowicz.

W roku akademickim 2016/2017 redakcję tworzyły Aleksandra Batko (redaktor naczelna), Sandra Brochocka, Klaudia Falkiewicz, Karolina Pilipiuk, Viktoria Rudenko i Monika Wiącek. Za projekty okładek odpowiedzialny był Szymon Drobniak.

Reklamy