Jak opublikować tekst?

 

Szczegółowe zasady przygotowania tekstu do publikacji dostępne po kliknięciu w link: Zasady publikowania. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i odpowiednie formatowanie plików przed przesłaniem ich redakcji.

 

Kto może opublikować tekst?

Teksty mogą publikować studenci Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz innych Instytutów UJ. W określonych sytuacjach teksty mogą publikować także inne osoby np. studenci innych uczelni, doktoranci lub pracownicy naukowi.

Terminy

Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji ukazują się raz na kwartał. Teksty można przesyłać cały czas. Redakcja informuje jedynie o terminach do kiedy można przesyłać teksty do najbliższego numeru.

Wymagania ogólne

1. Nadsyłane teksty powinny być opatrzone bibliografią i ściśle związane z tematyką Zeszytów.

W kręgu naszych zainteresowań znajdują się nasi wschodni sąsiedzi, nie tylko ci najbliżsi, ale także państwa Azji Środkowej i Wschodniej. Celem Zeszytów jest promowanie działalności naukowej studentów oraz upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i historii wyżej wspomnianych obszarów.

2. Każdy nadsyłany tekst powinien spełniać warunki zawarte w „Wymogach publikacji w Zeszytach Naukowych Wkoło Rosji”. Teksty są recenzowane przez opiekunów naukowych Zeszytów.

3. Nadsyłane teksty powinny być oryginalne. Nie będą publikowane teksty, które ukazały się już wcześniej np. w innych czasopismach naukowych.

4. W ramach działu Studenckie Serie Translatorskie są publikowane tłumaczenia tekstów literackich (proza/poezja). Nadesłane tłumaczenie powinno być wcześniej sprawdzone przez pracownika naukowego i uzyskać jego akceptację.


Teksty, co do których będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że są plagiatami innych prac nie będą publikowane w Zeszytach.

Reklamy