Archiwum

Wszystkie numery Zeszytów są dostępne w bibliotece Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ znajdującej się w siedzibie IFWsch na ul. Romana Ingardena 3.

2014

1/2014 w wersji PDF

 

SPIS TREŚCI

I. Dział literaturoznawczy
Agata Majewska
Jednostka w trybach maszyny biurokratycznej pod panowaniem Mikołaja I
na podstawie Trylogii Aleksandra Suchowo-Kobylina…………………………………………….7

Andrzej Matusiak
Utopia szczęścia powszechnego według Nikołaja Fiodorowa
(Filozofia wspólnego czynu) i Andrieja Płatonowa (Czewengur)…………………………….17
II. Dział kulturoznawczy

Krzysztof Korczyński
Serbia i Bałkany w polityce zagranicznej Rosji 1800-1917………………………………….31

Daria Mazurak
Nierówna walka o swobodę myśli; dysydent w szpitalu psychiatrycznym…………………..41
III. Studenckie serie translatorskie

Алекс Экслер
Полные записки кота Шашлыка………………………………………………………………….53

2011

4(17)/2011

Spis treści:

I. Dział literaturoznawczy

OLGA LEWANDOWSKA Między nomadyzmem a potrzebą zadomowienia –
o poezji Czesława Miłosza i Josifa Brodskiego

MARIANNA CHŁOPEK-LABO Одиночество – вирус нашего времени на
материале романа я.вишневского одиночество в сети
II. Dział kulturoznawczy

PAULINA GORLEWSKA Produkcja rzeczywistości.
TURBINA 50000 jako wczesna realizacja założeń realizmu
socjalistycznego w kinie

ADAM NOWAKOWSKI Густав Маннергейм на русско-японской войне
1904-1905 годов

KLAUDIA GOYKE Próba stworzenia nowego człowieka – pedagogia
i psychologia w służbie utopii

III. Dział językoznawczy

IZABELA KOZERA Особенности плеонастических предпочтений
относительно глагольного вида на основании корпусного материала

Zeszyt w wersji PDF

3(16)/2011 I numer specjalny

Spis treści:

MARIA KRUK, Walory przyrodnicze

ANNA STAŃCZYK, Komunikacja i transport

DOROTA SZCZUDŁO, Struktura terytorialna

EWA ŚRODOŃ, Demografia

Zeszyt  wersji PDF

2(15)/2011

Spis treści:

I. Dział kulturoznawczy:

EWELINA DZIADOSZ, Суть писателя – заметить то, что не заметил другой человек. Интервью с Рубеном Гальего.

CEZAR JĘDRYSKO, Miejsce jednostki w słowianofilskich koncepcjach społecznych.

BARTŁOMIEJ RUSIN, Kontrrewolucja, ale jaka? Zarys działalności politycznej Borysa Sawinkowa w latach 1917-1920.

DOROTA SZCZUDŁO, Kobieta w Związku Radzieckim.

II. Dział translatologiczny

SYLWIA DZIADOSZ, Особенности киноперевода.

WIERSZE Konstantina Dmitrienko w tłumaczeniu Eweliny Dziadosz.

Zeszyt w wersji PDF

1(14)/2011

Spis treści:

I. Dział kulturoznawczy

ANNA PASIUT, Ветхозаветная Троица ADAM NOWAKOWSKI, Finlandia między Rosją i Szwecją w latach 1713-1790

DYMITR GAFAROWSKI, Białoruś na uchodźstwie. Refleksja historyczna. Smutny XX wiek

II. Dział literaturoznawczy

ОЛЬГА ЛЕТКА-СПЫХАЛА, Тема душевного возрождения
человека в творчестве Ивана Сергеевича Шмелёва (на основе произведения Человек из ресторана)

OLGA LETKA-SPYCHAŁA, Rola płaczu w poezji Inny Lisnianskiej
na przykładzie cyklu На четыре стороны света (próba kognitywnej analizy)

Zeszyt w wersji PDF

2010

4(13)/2010

I. Dział literaturoznawczy

Joanna Krzyżanowska, Romans Puszkina z realizmem i fantastyką.
Czy Dama pikowa to utwór romantyczny?

Joanna Bednarczyk, Poszukując prawdy w kobiecie. Portret kobiety
w opowiadaniu Fiodora Dostojewskiego Łagodna

II. Dział kulturoznawczy

Kamil Szubart, Geostrategiczna rola Ukrainy w percepcji Sojuszu
Północnoatlantyckiego i Federacji Rosyjskiej lat 90.

Agata Kędzior, Prawosławie a samodzierżawie. Wpływ pierwiastka
religijnego na politykę rosyjską doby carskiej

Krzysztof Jakubczyk, O tych, co deszcze wywołują i w chmurach
mieszkają. Płanetnicy w językach i kulturze Słowian

Katarzyna Suchenia, Między rockiem a poezją. O specyfice rosyjskiego
rocka w odniesieniu do rocka polskiego

Zeszyt w wersji PDF

3(12)/2010

I. Dział literaturoznawczy

Cezar Jędrysko, „Koniec”. Problem śmierci w twórczości L. N. Tołstoja na przykładzie księcia Andrzeja Bołkońskiego z Wojny i pokoju

II. Dział kulturoznawczy

Gabriela Dudek, Разговорная лексика в политических текстах (на примере выступлений В. В. Путина и Д. А. Медведева)

Anna Pasiut, Жизнь Симона Ушакова

III. Studenckie Serie Translatorskie

Śmierć na czacie Iriny Dzienieżkinej w tłumaczeniu Ewy Jasińskiej, Magdaleny Kapicy, Sabiny Mężyk

Zeszyt w wersji PDF

2(11)/2010

I. Dział literaturoznawczy

Patrycja Drąg, Samobójstwo Katieriny w aspekcie społecznym, literackim i psychologicznym

II. Dział kulturoznawczy

Anna Sajewicz, Ja – Andriej. Portret artysty w filmie Andriej Rublow Andrieja Tarkowskiego

Bartłomiej Rusin, Walka dyplomatyczna o przynależność państwową Galicji Wschodniej 1918-1923

Dorota Staszkiewicz, Requiem dla Związku Radzieckiego? Recepcja Życia z idiotą Alfreda Sznitkego

Anna Pasiut, Жизнь и творчество Андрея Рублёва

III. Studenckie Serie Translatorskie

Dziennik pewnego tygodnia Aleksandra Radiszczewa w tłumaczeniu Dagmary Bożek

Dziennik pewnego tygodnia Aleksandra Radiszczewa w tłumaczeniu Radosława Sandeckiego

Zeszyt w wersji PDF

1(10)/2010

I. Dział literaturoznawczy

Barabara Golonko, Мотив борьбы отцов и детей в романе Зависть Ю. К. Олеши, пьесе Дракон Е. Л. Шварца и в романе Мы Е. И. Замятина

Agnieszka Piela, Pielgrzymstwo Fomy Puchowa

II. Dział kulturoznawczy

Adam Nowakowski, O tym jak w Związku Sowieckim zniszczono więzi międzyludzkie

Ewelina Rzeszódko, Od ideałów teokracji, do panowania Antychrysta – ewolucja myśli Włodzimierza Sołowiowa

III. Recenzje

Elżbieta Zielińska, Trudne pytania – trafne odpowiedzi. Recenzja książki Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruścińska

Barbara Golonko, Отображение образов революции в фильме Морфий Алексея Октябриновича Балабанова

IV. Studenckie Serie Translatorskie

Irina Romańska, О прошлой жизни, гражданах с дому и… других трудностях перевода. Критический комментарий перевода на польский язык рассказа М. Зощенко Актер

Sylwia Dziadosz, Nie zrywajcie akcji oświatowej, tłumaczu! Analiza krytyczna polskiego przekładu Aktora Michaiła Zoszczenki

Monika Gąsiorska, Ile starego w nowym, czyli o polskim przekładzie Aktora Michaiła Zoszczenki

AKTOR, Michaiła Zoszczenki w tłumaczeniu Eweliny Dziadosz

AKTOR, Michaiła Zoszczenki w tłumaczeniu Dagmary Bożek, Kingi Dziwińskiej i in.

Zeszyt w wersji PDF

2009

1(9)/2009

Spis treści:

Agnieszka Pawlak, Музеи-заповедники России

Mikołaj Mazuś, Unia Kościelna Piotra Mohyły w kontekście sytuacji prawosławia w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku

Łucja Reczek, Ислам в современном Азербайджане

Barbara Molawko, Tradycyjna kultura staroobrzędowców

Adam Kirpsza, Rosyjsko-japoński spór o wyspy kurylskie z perspektywy konstruktywistycznej

Wojciech Koźmic, Białoruś w czasie II Wojny Światowej

2(10)/2009

Spis treści:

Gabriela Dudek, Ценности в политическом дискурсе как средство реализации убеждения (на примере выступлений В.В. Путина)

Dagmara Nanuś, Triest – Citta del da. Obraz słowiańskiego oblicza miasta w utworach Claudio Magrisa i Marisy Madieri

Magdalena Brągiel, Ćamil Sijarić – pisarz zapomniany

Wanda Płaszewska, Religie Kaukazu

Izabela Kierońska, „Nowi ludzie” w nowej bolszewickiej rzeczywistości. Punkt widzenia gospodarzy rewolucji

Ю.С. Алекснадров, Каменные лабиринты России

2008

1(5)/2008

Spis treści:

Barbara Molawko, Współczesna białoruska muzyka rockowa

Tomasz Pugacewicz, Intelektualiści rosyjscy wobec zachodu w latach 1842-1917

Tomasz Prokop, ”Idący drogą” pomiędzy chrześcijaństwem zachodnim a wschodnim. Problematyka religijna w twórczości O. Mandelsztama, jako geneza wyboru protestantyzmu

Wanda Płaszewska, Pomiędzy afirmacją a krytyką – religia w ujęciu Wasilija Rozanowa

Dagmara Bożek, „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza i „Dumy” Konrada Fiedorowicza Rylejewa – wizja historii i inspiracja twórcza

Magdalena Szyndlarewicz, Pochodzenie mistrzów fresków w wawelskiej kaplicy świętokrzyskiej – czy to na pewno Psków?

2(6)/2008

Spis treści:

Maciej Orzechowski, Ukraińskie malarstwo cerkiewne na terenie metropolii halickiej od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej – zarys

Paulina Wójcikowska, O mitologii słowiańskiej

Emilia Borkowska, Kraj kwitnącej bawełny

Agata Kempa, Rosja i tożsamość jej myśli

Paulina Mucha, Dysydenci

Tomasz Prokop, Sztuka propagandy – plakat

3(7)/2008

Spis treści:

Krystyna Marcinek, Fiodor Dostojewski a nadzieja powszechnego zbawienia (Apokatastasis) na podstawie powieści „Zbrodnia i kara” oraz „Bracia Karamazow”

Mikołaj Mazuś, Dzieje Pustelni Optyńskiej i jej znaczenie dla dziewiętnastowiecznej Rosji (cz. I)

Dagmara Bożek, Wizja męczeństwa i świętości na przykładzie wybranych żywotów świętych – Wojciecha, Borysa i Gleba

Paulina Mucha, Szahidki

Agnieszka Marciniuk, Kobiety Pietruszewskiej

Krystyna Marcinek, Od socjalistycznego internacjonalizmu do wielkoruskiego szowinizmu – kilka uwag o radzieckiej polityce narodowościowej Lenina i Stalina

Emilia Borkowska, Starowiercy w Polsce

Irena Wasidłowa, Jerzy Wasidłow, Żanna Komar, Diana Wasidłowa, Postać rotmistrza Cichockiego
w powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem”

4(8)/2008

Spis treści:

Mikołaj Mazuś, Dzieje Pustelni Optyńskiej i jej znaczenie dla dziewiętnastowiecznej Rosji. Część II

Adam Sobolewski, Po południowej stronie gór. Europa Andrzeja Stasiuka

Marcin Ziomek, W poszukiwaniu kulturowej tożsamości – rosyjscy europejczycy: Fiodor Stiepun i Georgij Fiedotow i czasopismo „Новый град”

Michał Milczarek, Czy Tołstoj i Heidegger umierają tą samą śmiercią…? Śmierć w noweli „Śmierć Iwana Ilicza” a śmierć w filozofii Martina Heideggera

Krystyna Marcinek, Porównanie kazania metropolity Iłariona „Слово о законе благодати” z tekstami starożytnych teologów jako świadectwo wschodnio-chrześcijańskiej tożsamości Rusinów w pierwszym wieku po chrzcie

Małgorzata Marczyk, Новые тенденции и явления в переводе мульфильмов (на основе творчества Бартоша Вежбенты)

Wanda Płaszewska, Główne źródła kultu władcy w kulturze rosyjskiej

Katarzyna Sudnik, Literatura w „okresie dorastania” – o nowej prozie czarnogórskiej

2007

1/2007

Spis treści:

Magdalena Romanowska, Obraz starej Europy w Listach z Francji i Włoch Hercena

Krystyna Marcinek, Współpraca kulturalna między Rosją i Polską – jako członkiem Unii Europejskiej – droga do budowania wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu

Tomasz Pugacewicz, Azja Centralna – podstawowe problemy regionu oraz poszczególnych republik

Barbara Molawko, Dlaczego Białorusini nie mówią po białorusku?

Katarzyna Pawlikowska, Oda Gabriela Dzierżawina pt.: Христос – poetycki traktat teologiczny?

Wojciech Koźmic, OUN-UPA – ideologia i rola w konflikcie polsko-ukraińskim w okresie II wojny światowej, tragiczne wydarzenia na Wołyniu.

Regina Kostrzewa, Pomarańczowa rewolucja i udział w niej Polski i Polaków

2/2007

Poniższy numer Zeszytów zawiera referaty przedstawione na Międzynarodowej Konferencji: Rosja – UE a sprawa polska, która odbyła się w Krakowie 8 maja 2006 r. Recenzentem tomu jest Prof. dr hab. Józef Smaga.

Spis treści

Bartosz Gołąbek, Integracja Europejska we współczesnej rosyjskiej filozofii politycznej

Wojciech Marciniak, Między Wschodem i Zachodem – Białoruś w polityce zagranicznej Rosji i Unii Europejskiej

Agnieszka Myśliwy, Rurociąg Odessa-Brody-Płock w kontekście nowej polityki energetycznej UE

Kamil Kaliński, „Polska jako pomost między Wschodem i Zachodem” – postulat do spełnienia, czy literacka funkcja „Kultury”

Paulina Makarowa, Współpraca polskich i kaliningradzkich organizacji pozarządowych

Rafał Lisiakiewicz, Współpraca gospodarcza Obwodu Kaliningradzkiego z krajami Unii Europejskiej na przykładzie Polski

Mariusz Kazana, Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej

Jakub Szeliga, Rosja w programach wyborczych polskich partii politycznych i kandydatów na prezydenta w wyborach 2005 r.

Вера Андрейчук, Партнерство Польши и Калининградской области в межкультурном пространстве ЕС: цели, проблемы, перспективы

Aleksander Wawrzyńczak, Rosyjska elita polityczna wobec Unii Europejskiej

3/2007

Spis treści

Aleksander Wawrzyńczak, Беседа с Александром Прохановым

Joanna Banak, Armenia Źródło cywilizacji europejskiej

Małgorzata Marczyk, Обычаи и традиция после 1917

Barbara Jaźwiec, Czesław Miłosz „Zniewolony umysł”

Ina Bogdanowicz, System pedagogiczny Antoniego Makarenki

Wanda Płaszewska, Борьба с религией в советские времена

Anna Radziejowska, П. Н. Филонов – неоткрытый художник 20-го века

Regina Kostrzewa, Русские и поляки – проблема стереотипов в нашей жизни

Magdalena Romanowska, Евразийство

4/2007

Spis treści:

Barbara Molawko, Вокруг таганки. Московский театр драмы и комедии на таганке после 1964 г.

Teresa Ostrowska, Советский Голливуд – кино как инструмент идеологической пропаганды

Aleksandra Filipek, Тайны, мистика, эротика – поиски смысла жизни в серебряном веке

Maria Kownacka-Ogórek, Сны Марка Шагала

Katarzyna Pawlikowska, Советское воспитание – производство „новых людей”

Tomasz Włodarczak, Architektura Moskwy II połowy XIX wieku

Katarzyna Bury, Architektura cerkwi św. Jura we Lwowie

Reklamy