UWAGA! NABÓR TEKSTÓW!

Redakcja „Studenckich Zeszytów Naukowych (W)koło Rosji” ogłasza nabór tekstów do 38. numeru.

Teksty prosimy przesyłać na adres zeszytynaukowe@gmail.com do 1 sierpnia 2017 roku.

pioro

Reklamy
Opublikowano Uncategorized

Studenckie Zeszyty Naukowe 1/2017

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru Zeszytów (poniżej w wersji pdf)!

SPIS TREŚCI
I. Dział literaturoznawczy
Wioleta Sikora, Oblicza Diabła. Charakterystyka postaci Wolanda w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata“
II. Dział kulturoznawczy
Dawid Szwajcowski, Armenia i Azerbejdżan – zarys historii i kontekst konfliktu
Sylwia Marszałek, Turcyzmy okresu ordyńskiego w języku rosyjskim – szkic ogólny i próba klasyfikacji
Sylwia Marszałek, АЛКОГОЛЬ В ДНЕВНИКЕ МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА
Ewa Boczar, Elekcja w szamanizmie syberyjskim – zarys problematyki
III. Prace finałowe konkursu tłumaczeniowego
TRANSLATORES CREANTES 2016
Евгений Водолазкин, Лавр
Aleksandra Kozioł, Jewgienij Wodołazkin, Laur
Krzysztof Błaszak, Jewgienij Wodołazkin, Laur
Juliusz Cęcelewski, Jewgienij Wodołazkin, Ławr

WkołoRosji_1-17+zas

Opublikowano Uncategorized

Studenckie Zeszyty Naukowe (W)koło Rosji 3-4/2016

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Zeszytów.

Poniżej znajduje się plik w formacie pdf do pobrania.

 

SPIS TREŚCI
I. Dział literaturoznawczy
Joanna Roś, Albert Camus Krzysztofa Zanussiego. Wątek buriacki
II. Dział kulturoznawczy
Karolina Dziewońska, Nowy Ruski wczoraj i dziś: zarys zagadnienia
II. Dział językoznawczy
Maciej Tomaka, O redukcji w języku rosyjskim, czyli czego Rosjanie nie wypowiadają

IV. Studenckie Serie Translatorskie
Василь Выкаў, Кошка и мышка
Yulia Menshikova, Василь Быков, Кошка и мышка
Gabriela Wójcik, Wasil Bykau, Kotka i myszka
Agnieszka Wielińska, Jadwihin Sz., Brzózka
Gabriela Wójcik, Jadwihin Sz., Brzózka

Wkoło Rosji III-IV 2016 ver. 0.1

Opublikowano Uncategorized

UWAGA! NABÓR TEKSTÓW 3/2016!

Redakcja „Studenckich Zeszytów Naukowych (W)koło Rosji” ogłasza nabór tekstów do numeru 3/2016.

Piszesz do szuflady o sprawach związanych z Rosją? Chciałbyś opublikować fragment swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej? Chciałbyś zwrócić uwagę na nurtujące i ciekawe sytuacje w rosyjskim świecie? Jeśli tak, wyślij do nas pracę; wcześniej zapoznaj się z zakładką „Jak opublikować tekst”.

Teksty prosimy przesyłać na adres zeszytynaukowe@gmail.com do 31 sierpnia 2016 roku.

ZACHĘCAMY DO NADSYŁANIA PRAC!

pen-1584239_1920

Opublikowano Uncategorized

Studenckie Zeszyty Naukowe (W)koło Rosji 1/2016

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Studenckich Zeszytów Naukowych.

Poniżej znajduje się publikacja w formacie pdf do pobrania.

SPIS TREŚCI

I. Dział literaturoznawczy

Alina Mioduszewska, Kręgi piekielne czy ziemskie? Charakterystyka i symbolika przestrzeni w powieści «Mały bies» Fiodora Sołoguba

Joanna Roś, Co robi Camus w «Wagonie Rosja»? Krótka uwaga do recepcji krytycznoliterackiej powieści Natalii Kluczariowej

Joanna Roś, Sprawa „duszy słowiańskiej”. Polscy krytycy o adaptacji «Biesów» Dostojewskiego autorstwa Alberta Camusa

Ewelina Sadanowicz, Postać Mikołaja Stawrogina w «Biesach» Fiodora Dostojewskiego

II. Dział kulturoznawczy

Weronika Jasieniak, Imperium Aleksandra I wobec problemu asymilacji ludności żydowskiej

Ewelina Ptasznik, Czy Bóg mówi po aleucku? O ewangelizacji Alaski na przełomie XVIII i XIX wieku

III. Recenzje

Monika Szydłowska, Oblicza Rosji. Recenzja książki Barbary Włodarczyk «Nie ma jednej Rosji»

Wkoło Rosji I 2016 ver. 1.1. KOR

Opublikowano Uncategorized

NABÓR TEKSTÓW 2/2016!

Redakcja „Studenckich Zeszytów Naukowych (W)koło Rosji” ogłasza nabór tekstów do numeru 2/2016.

Teksty (literaturoznawcze, kulturoznawcze, językoznawcze, recenzje, przekłady) związane tematycznie z Rosją, Ukrainą, Białorusią i innymi krajami obszaru postsowieckiego prosimy przesyłać na adres zeszytynaukowe@gmail.com do 30 kwietnia 2016 roku.

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi nadsyłanych prac, które znajdują się w zakładce „Jak opublikować tekst”.

ZACHĘCAMY DO NADSYŁANIA PRAC!

i ty-001

Opublikowano Uncategorized

Studenckie Zeszyty Naukowe (W)koło Rosji 4/2015

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru Studenckich Zeszytów Naukowych, na który składają się teksty przedstawione w czasie obrad sekcji studenckiej (Wkoło) Rosji – wkoło kanonu w kulturze, literaturze i tłumaczeniu w ramach międzynarodowej konferencji Русская литература в переводах на иностранные языки.

Poniżej znajduje się publikacja w formacie pdf do pobrania.

SZN_WkołoRosji_4_2015

 

Opublikowano Uncategorized